Today’s Date:
18th May 2021
Lunar Date:
5th Shawwal 1442
Today’s Salaat Times:
Imsaak at 2:29 am
Fajr at 2:49 am
Sunrise at 5:05 am
Dhuhr at 1:06 pm
Sunset at 8:58 pm
Maghrib at 9:13 pm

Jum e Raat – Online Only

Jum E Raat - Online Only 8:00pm Surah Yaseen & Dua Kumayl 8:40pm Majlis by Sheikh Anwar Jaffer 9:10pm Ziyarat e Waritha & Tabbaruk

Menu